Disclaimer en Privacy statement

Omdat LINK zorgvuldig met jouw gegevens omgaat

 

Disclaimer www.linkrecruitment.nl

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website:

www.linkrecruitment.nl

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je je akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Informatie gebruiken

LINK behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s).

Wijzigingen

LINK behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

 

Privacy statement LINK Recruitment

Waarvoor gebruiken we jouw gegevens?

Wanneer je onze website bezoekt en solliciteert op een vacature, je aanmeldt voor de nieuwsbrief, ons een contactverzoek stuurt, een overeenkomst met ons aangaat of anderszins gebruikmaakt van de diensten van LINK , vragen wij je om bepaalde bedrijfs- en/of persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens gebruiken wij vervolgens om jou zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Denk aan:

–   Contact met je opnemen naar aanleiding van jouw sollicitatie

–   Versturen van de nieuwsbrief wanneer je je hiervoor hebt aangemeld

–   Toesturen van relevante vacatures

–   Verwerken van betalingen

–   Contact opnemen naar aanleiding van een contactverzoek

We hebben beiden baat bij het verbeteren van de (gebruikersvriendelijkheid van) de website door het maken en analyseren van de bezoekersstatistieken. Hiervoor verzamelen we naast bedrijfs- en/of persoonsgegevens technische informatie door middel van cookies. Een cookie is een eenvoudig, klein bestandje dat met de pagina’s van onze website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van jouw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Informatie die automatisch wordt opgeslagen is URL, IP-adres, browsertype en -taal en datum en tijd. Je kunt je cookies in je browser uitschakelen of verwijderen.

In sommige gevallen hebben we een legitieme reden om gegevens te verzamelen, bijvoorbeeld om de commerciële relatie te onderhouden met onze klanten. Maar ook kunnen er gegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, omdat bepaalde gegevens verplicht bewaard moeten worden voor de Belastingdienst.

In alle andere gevallen gebruiken we jouw gegevens alleen met jouw toestemming. Wij sturen je bijvoorbeeld alleen onze nieuwsbrief als jij hier zelf toestemming voor hebt gegeven.

Doorgeven van de gegevens aan derden

Wij gaan zorgvuldig en vertrouwelijk met jouw gegevens om en gebruiken ze alleen voor onze eigen administratie en uiteraard om, in overleg met jou, te delen met onze opdrachtgevers.

Hoe lang bewaren wij jou gegevens?

We bewaren jouw gegevens alleen zo lang als nodig is om onze diensten of overeenkomst met jou, zoals uitgelegd in dit beleid, uit te kunnen voeren. Dit is ook het geval voor iedereen waarmee we jouw gegevens delen. Als we jouw gegevens niet langer hoeven te gebruiken en er geen noodzaak is voor ons om die te bewaren om te voldoen aan wettelijke of regelgevende verplichtingen, verwijderen we de informatie van onze systemen, of anonimiseren wij die zodat wij je niet meer kunnen identificeren.

Welke keuzes heb je in het verstrekken van jouw gegevens?

Sommige gegevens ben je verplicht om bij ons op te geven, omdat we jouw gegevens bijvoorbeeld nodig hebben om een overeenkomst met je aan te gaan of uit te voeren. In alle overige gevallen ben je vrij om gegevensverstrekking te weigeren.

Je hebt op grond van de wet te allen tijde het recht om jouw gegevens in te zien, meer informatie te ontvangen over de verwerking van jouw gegevens en in bepaalde gevallen jouw gegevens te wijzigen of te verwijderen.

Heb je vragen of het privacybeleid of wil je inzage in jouw gegevens? Neem dan contact met ons op.

Aanpassingen in privacybeleid

LINK behoudt zich het recht voor, het privacybeleid aan te passen indien wijzigingen in het beleid, bedrijfsvoering, de wet of rechtspraak daartoe aanleiding geven. Indien wij over jouw gegevens beschikken, zullen wij je informeren over de eventuele wijzigingen.